ZPRÁVY AKTUALITY Praha

Česká republika zůstává mezi nejlépe hodnocenými zeměmi v rámci boje proti obchodování s lidmi

Podle Zprávy o stavu obchodování s lidmi za rok 2020 (Trafficking in Persons Report 2020, tzv. TIP REPORT), kterou zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí USA, zůstává Česká republika i za rok 2020 mezi nejlépe hodnocenými zeměmi z hlediska boje proti obchodování s lidmi.

0

Před týdnem

Počet krátkodobých ubytování v bytech v Praze se začíná vracet k době před covidem

Radní hl. m. Prahy pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení Hana Kordová Marvanová na dnešní den zorganizovala kulatý sůl na téma poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech. Byl zaměřen zejména na způsob a efektivitu uplatňování platných právních předpisů.

0

Před 2 týdny

Praha začala očkovat lidi bez domova jednorázovou vakcínou přímo v terénu

Hlavní město ve spolupráci s Armádou spásy, Nadějí a Drop Inem spustilo očkování lidí bez přístřeší jednodávkovou vakcínou Janssen přímo v terénu. Po řadě jednání v minulých týdnech k tomu dalo svolení ministerstvo zdravotnictví. Tam, kde stát neproplatí aplikaci očkovací látky, zajistí úhradu Praha.

0

Před 2 týdny

Ve Škodově paláci se konal 2. magistrátní SWAP

V rámci projektu „Magistrát bez odpadu“ se uskutečnil již druhý SWAP, tedy výměna oblečení, knih a drobných předmětů z domácnosti. Akce se konala v prostorách Škodova paláce v Jungmannově ulici pod záštitou týmu SWAP PRAGUE.

0

Před 2 týdny

E-podání zvyšuje pohodlí žadatelům o řidičáky a pomáhá úřadům velkých měst

Již více než měsíc si lze požádat o výměnu řidičského průkazu z důvodu uplynutí jeho platnosti elektronicky.

0

Před 2 týdny

Nová etapa rekonstrukce Pražské tržnice začíná. Praha vyhlásila mezinárodní architektonickou soutěž

Hlavní město vyhlásilo mezinárodní architektonicko-krajinářskou soutěž na podobu veřejných prostranství areálu Pražské tržnice. Soutěž s názvem „Meziprostory Pražské tržnice” je dvoukolová, první kolo návrhů mezinárodní expertní porota posoudí v říjnu, pět návrhů pak postoupí do druhého kola. Organizaci zajišťuje kancelář CCEA MOBA a vítěz bude znám na jaře příštího roku. Soutěžící budou navrhovat podobu a funkci všech prostranství mezi budovami, řešení nových vstupů do areálu, umíst

0

Před 2 týdny

Praha pořídí nové prvky městského mobiliáře

Rada hl. m. Prahy dnes vzala na vědomí uzavření smlouvy na dodávku nových prvků městského mobiliáře se společností Energovod CZ, a.s., která zvítězila v otevřeném výběrovém řízení vyhlášeném městskou společností Technologie hl. m. Prahy (THMP). Konkrétně se jedná o dodání nových zastávkových přístřešků, zábradlí a velkokapacitních odpadkových košů, jejichž jejich instalaci a výměnu v ulicích metropole zajistí THMP namísto stávajícího mobiliáře poskytovaného od 90. let soukromou společností. Smlo

0

Před 2 týdny

Začne projekt elektrifikace linky č. 201

S ohledem na naplňování klimatického závazku, plnění připravované legislativy v oblasti obnovy vozového parku autobusů a rovněž naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy Rada hl. m. Prahy dnes schválila zahájení projektové přípravy elektrifikace linky č. 201 (Nádraží Holešovice – Černý Most) včetně rozšíření nabíjení pro bateriové trolejbusy v garáži Klíčov, odkud je linka č. 201 převážně vypravována.

0

Před 2 týdny

Holešovice a Karlín propojí nová lávka HolKa, Praha vybrala zhotovitele

Rada hlavního města Prahy dnes rozhodla o výběru dodavatele stavby lávky Holešovice-Karlín (HolKa). Stala se jím společnost Skanska, která ve výběrovém řízení nabídla cenu 298 035 236 Kč bez DPH.

0

Před 2 týdny

Praha navýšila počet služebních bytů pro městskou policii

Rada hl. města Prahy schválila navýšení počtu služebních bytů pro zaměstnance a zaměstnankyně městské policie. V současné době se v této kvótě nachází 300 bytů, po navýšení jich bude 330.

0

Před 2 týdny

Taneční konzervatoř se dočká nového víceúčelového sálu

Pražští radní dnes schválili záměr na realizaci veřejné zakázky pro projektovou přípravu výstavby nového tanečního sálu Taneční konzervatoře hl. m. Prahy. Předpokládaná hodnota projektové dokumentace je necelých 7 milionů korun, nový sál by měl vyjít přibližně na 150 milionů. Financování projektu bude zajištěno z rozpočtu hlavního města z kapitoly Školství, mládež a sport.

0

Před 2 týdny

Praha podpoří vydávání časopisu Paliativní medicína. Bude distribuován pražským praktickým lékařům

Městská rada dnes schválila poskytnutí dotace společnosti Centrum pro rozvoj paliativní péče, z.ú., ve výši 150 000 Kč na výrobu a distribuci oborového časopisu Paliativní medicína. Díky dotaci bude moci být navýšen počet výtisků časopisu pro potřeby praktických lékařů na území hl. m. Prahy.

0

Před 2 týdny

Na Václavák z Vinohrad pohodlně pěšky. Chodcům nové přechody zjednoduší cestu a řidiče nijak nezdrží

Hlavní město Praha začalo úpravu křižovatky na křížení ulic Legerova a Vinohradská.

0

Před 2 týdny

Předseda vlády a ministr zdravotnictví otevřou v Praze mobilní očkovací centra, která umožní očkování bez předchozí registrace

Předseda vlády Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch otevřou v pondělí 12. července mobilní očkovací místa v obchodním centru Westfield Chodov a na hlavním nádraží v Praze.

0

Před 2 týdny
polymedia