ZPRÁVY AKTUALITY Praha

Městská galerie vystavuje nová díla ze svých sbírek

Aktuální výstava NO ART TODAY? představuje reprezentativní výběr uměleckých děl zakoupených do sbírek Galerie hlavního města Prahy (GHMP) za poslední čtyři roky, tedy od roku 2017, kdy se uskutečnila předchozí souborná výstava přírůstků. Součástí výstavy jsou také umělecká díla, která galerie zakoupila za prostředky, jež hlavní město mimořádně vyčlenilo na podporu umělců v době pandemie.

0

Před 2 týdny

Odborný seminář představil možnosti pro předcházení tepelným ostrovům ve městech pomocí mlatových povrchů

Doba globálního oteplování je podle odborníků mimo jiné spojena s fenoménem vzniku tepelného ostrova, a to zejména ve větších městech. Jednou z možností, jak přispět k ochlazování města, je volba povrchu cest a veřejných prostranství. Aktuální trendy a možnosti v této oblasti představil v pondělí na Magistrátu hl. m. Prahy odborný seminář pod názvem „Mlatové povrchy v kontextu klimatických změn a zamyšlení nad jejich možností využití v městském prostředí“. Záštitu nad akcí převzal Pe

0

Před 2 týdny

Zkouška sirén

Ve středu 6. října 2021 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.

0

Před 2 týdny

Praha odprezentuje na veletrhu v Mnichově své velké infrastrukturní projekty, které v příštích letech změní její podobu

Prezentace hlavního města Prahy na nadcházejícím veletrhu Expo Real 2021 v německém Mnichově (11. – 13. října) bude v letošním roce zaměřena na velké infrastrukturální stavby, které budou v příštích letech měnit podobu metropole a jejichž stavba s sebou přinese celou řadu investičních příležitostí. Mezi vybranými stavbami je například projekt metra D, Městského okruhu a průmyslového polookruhu nebo stavba dopravního Terminálu Smíchov. Dalšími projekty, které budou v rámci Expo Realu prezen

0

Před 2 týdny

Do hlasování k pocitové mapě hlavního města se zapojilo více jak 6 tisíc lidí

Hlasování v rámci Pocitové mapy hl. m. Prahy je u konce. Díky této mapě se mohli lidé až do konce září vyjádřit k?místům, kde žijí, pracují nebo tráví volný čas a pomoci tak hlavnímu městu i městským částem zjistit, co by kde chtěli za změny. Podněty budou sloužit jako podklad pro zlepšení prostředí, kde Pražané tráví čas každý den. Celkem se do hlasování zapojilo 6 072 lidí, kteří označili 98 365 míst.

0

Před 2 týdny

Autonomní mobilita je jedním z hlavních trendů nastupující éry

Česká republika není pozadu.

0

Před 2 týdny

Školská komise Asociace krajů vyzývá vládu k lepší koordinaci karanténních opatření ve školách

Komise Rady Asociace krajů pro školství a sport, které Praha v tomto roce předsedá, přijala na výjezdním zasedání v Moravskoslezském kraji usnesení, v němž vyzývá vládu ČR (konkrétně resorty zdravotnictví a školství), aby vyjasnila postup, na jehož základě ředitelé škol po doporučení krajské hygienické stanice nařizují karanténu žáků ve své škole.

0

Před 3 týdny

Pražští radní jednali o výkupu pozemků pro tzv. zelené pásy u Pražského okruhu

Hlavní město Praha podle dnešního rozhodnutí městské rady chce vykoupit pozemky v katastrálním území Běchovice pro vznik tzv. zelených pásů v rámci kompenzačních opatření. Ta souvisejí se stavbu č. 511 Pražského okruhu a požadují je i dotčené městské části. Transakci ještě musí schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

0

Před 3 týdny

Do pražských středních škol zamíří 20 milionů na vybavení a podporu odborného vzdělávání

Na základě schváleného „Programu podpory odborného vzdělávání na území hl. m. Prahy v letech 2018-2022 - Podpora OV” měly pražské střední odborné školy možnost požádat o finanční příspěvek na realizaci různých aktivit. Odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy byly doručeny žádosti v celkovém součtu za necelých 20 milionů korun.

0

Před 3 týdny

Dotace na rekonstrukci domova pro seniory a výstavbu bytového domu

Pražští radní doporučili další uvolnění finančních prostředků z Fondu rozvoje dostupného bydlení (FRDB). Téměř čtvrt miliardy bude použito na rekonstrukci a nástavbu domova pro seniory v Praze 14 a výstavbu bytového domu v Praze-Slivenci s dvaceti byty.

0

Před 3 týdny

Rada schválila koncepci plánu financování dovybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů

Rada hl. m. Prahy schválila Koncepci plánu financování dovybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů na území hl. m. Prahy na období 2022–2026. Koncepce je zaměřena na dovybavení v oblastech, které jsou pro činnost a akceschopnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů nezbytné.

0

Před 3 týdny

Praha má nový manuál, jak pracovat s veřejným prostorem městských hřbitovů

Pražští radní dnes na svém jednání schválili dokument nazvaný Pražské hřbitovy, který se stane doplňkem Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. Materiál, jenž vznikl na půdě Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, pomůže nastavit jednotný přístup k rozvoji hřbitovů i jejich bezprostředního okolí. Řídit se jím bude především příspěvková organizace Správa pražských hřbitovů při úpravách a péči o svěřené hřbitovy.

0

Před 3 týdny

Společnost OICT byla pověřena dalším rozvojem aplikace Změňte.to

Mobilní aplikace Změňte.to , prostřednictvím které mají Pražané možnost posílat návrhy a podněty na zlepšení v?oblasti dopravy, městské zeleně nebo například veřejného osvětlení pracovníkům magistrátu a městským firmám a organizacím, se dočká dalšího rozvoje. Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání pověřila společnost Operátor ICT, a.s. (OICT), která aplikaci pro město už nyní spravuje, vyvinout nové funkcionality, které pomohou zefektivnit celý proces vyřízení postřehů obyvatel metropole a posk

0

Před 3 týdny

Nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví umožní lékařům započítat praxi z covidových oddělení

Mladým lékařům se bude nově uznávat práce v nemocnicích během pandemie jako praxe.

0

Před 3 týdny
netConcert