ZPRÁVY AKTUALITY Praha

Letošní 5. ročník soutěže Chytrá města 2021 zná své finalisty

Soutěž Chytrá města 2021, pořádaná nevládní neziskovou organizací Smart City Innovations Institut, z.ú., už zná své finalisty.

0

Před 3 týdny

Neschopenek je více, ale jsou kratší

V 1. pololetí roku 2021 bylo nahlášeno celkem 1 399 tis. případů dočasné pracovní neschopnosti, 1 300 tis. z nich bylo z důvodu nemoci či karantény, zbytek kvůli úrazům.

0

Před 3 týdny

Se službami PVK je spokojeno 96 procent respondentů, vyplývá z průzkumu

Celková spokojenost se službami Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) za poslední rok opět vzrostla.

0

Před 3 týdny

V soutěži Adapterra Awards 2021 zabodoval les bez pasek, 200 km alejí pod Blaníkem i zelený domov pro seniory

Nadace Partnerství dnes v Praze ocenila nejlepší projekty reagující na problémy spojené se změnou klimatu. Do 3. ročníku soutěže se hlásila více než stovka realizací z celé republiky. Cenu si odvezlo osm projektů, z toho jeden přeshraniční v Rakousku. Mezi vítězi jsou příklady šetrného hospodaření v lesích i na zemědělské půdě, zelené bydlení pro seniory, ekocentrum s unikátní biosolární střechou či dlouhodobý projekt výsadeb. Cenu Prahy předal náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlubuč

0

Před 4 týdny

Pražská tržnice uvádí do provozu velkoobjemový kompostér. Přemění odpad ze zeleninového trhu, restaurací i venkovních akcí na hnojivo

Organický odpad, který byl dosud z Pražské tržnice týdně svážen v klasických hnědých popelnicích, bude nyní přímo v areálu přeměněn na hodnotný kompost. Speciální kompostér Rocket pojme stovky litrů organického odpadu týdně ze zeleninového trhu v Hale 22, v budoucnu pak i zbytky jídla a kávy z kaváren a restaurací v areálu, food truckové zóny či jednorázových kulturních akcí, včetně kompostovatelného jednorázového nádobí.

0

Před 4 týdny

Dostupné družstevní bydlení bylo hlavním bodem konference Fórum BD 2021

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2021 se konal 3. ročník konference Fórum BD 2021, která byla určena především předsedům a ředitelům velkých bytových družstev a jejich obchodních partnerů. V rámci konference se probírala aktuální témata správy a provozu bytových domů, inovací v oblasti informačních technologií a také družstevní bytová výstavba, kterou se snaží hlavní město zlepšit dostupnost bydlení v metropoli.

0

Před 4 týdny

Do kopule věže stodůleckého kostela byl včera vložen vzkaz Budoucím generacím

Starosta městské části Praha 13 David Vodrážka spolu s farářem Radkem Tichým včera společně vystoupali na věž kostela sv. Jakuba Staršího v historické zástavbě Stodůlek a vložili symbolický vzkaz pro budoucí generace do renovované kopule.

0

Před 4 týdny

Školská komise Asociace krajů ČR chce udržet školy v chodu a s prezenční výukou. Závěry z jednání podporuje i radní Prahy Vít Šimral

Komise Rady Asociace krajů České republiky pro školství a sport považuje za zásadní, aby byla ve školách a školských zařízeních udržena prezenční výuka. Apeluje proto na vládu ČR, aby zajistila opatření k naplnění tohoto cíle. Na pondělním mimořádném jednání se na tom, formou per rollam, shodla většina členů komise, včetně radního hl. m. Prahy pro oblast školství Víta Šimrala.

0

Před 4 týdny

Drážní úřad přijal mimořádná opatření v rámci kontrol lanových drah

Pád kabiny lanovky na Ještědu v neděli 31. října je nešťastnou událostí, jejíž přesné důvody již zkoumá Drážní inspekce.

0

Před 4 týdny

Praha opravuje unikátní rotundu svatého Kříže na Starém Městě

Románská rotunda stojící na křižovatce ulic Karoliny Světlé a Konviktská v Praze 1 se dočká zásadní obnovy. Letos na podzim začaly práce na výměně zastřešení a opravě dalších souvisejících částí stavby. Hotovo má být do konce května 2022.

0

Před 4 týdny

Zájemci se mohou hlásit na místa nových přísedících Městského soudu v Praze

Zastupitelstvo hl. m. Prahy bude volit kandidáty do funkce přísedících Městského soudu v Praze. Podle sdělení soudu je aktuálně zájem o zhruba 120 nových přísedících. Zájemci musí splnit stanovené podmínky, funkční období přísedícího trvá čtyři roky od data zvolení.

0

Před 4 týdny

Praha představuje Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku, zásadní dokument pro snížení produkce odpadu a emisí v metropoli

Praha zveřejňuje jednu z klíčových strategií, která ji dovede k výraznému snížení spotřeby primárních surovin, produkce odpadů a snížení emisí skleníkových plynů. Strategie Cirkulární Praha 2030 navazuje na Klimatický plán Prahy do roku 2030. Zaměřuje se na oblast stavebnictví, nakládání s odpady, nakládání s vodou, zemědělství a potraviny. Od 2. do 16. listopadu může dokument připomínkovat veřejnost.

0

Před 4 týdny

Chytré řešení ve svozu odpadu se rozšíří na více než 6 000 pražských kontejnerů na tříděný odpad, město chce optimalizovat jejich svoz

Rada hl. m. Prahy na pondělním zasedání schválila novou smlouvu s Operátorem ICT o zajištění správy a rozvoje senzorické sítě pro sledování hladiny zaplněnosti nádob na tříděný odpad v ulicích metropole a rámcovou smlouvu o rozvoji této senzorické sítě. Městská společnost Operátor ICT ve spolupráci s magistrátním odborem ochrany prostředí bude pro Prahu poskytovat správu senzorické sítě, zpracovávat a vizualizovat nasbíraná data a poskytovat její základní servisní podporu. Jedná se tak o další k

0

Před 4 týdny

Pražský operační program podpořil téměř 1 500 prospěšných projektů

Operační programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) pomohl za sedm let svého fungování uskutečnit zhruba 1 500 projektů, které hlavní město a život v něm přibližují nejvyspělejším evropským metropolím. Ve svém finále se stal jedním z nejlépe hodnocených operačních programů v České republice a současně přispěl k tomu, že Praha bude moci evropské dotace na svůj rozvoj i v dalších letech čerpat v nejvyšší možné míře.

0

Před 4 týdny
NetConcert George Duke Band