Praha podpoří Dětské centrum Paprsek, zvýší se příspěvek pro budoucí pěstouny

Hlavní město navýší příspěvek pro Dětské centrum Paprsek. Centrum získá pro budoucí pěstounské rodiče celkovou částku 248 400 Kč. Příspěvek má sloužit pěstounským párům, které se připravují na přijetí dítěte do rodiny. Navýšení příspěvku v pondělí schválili pražští radní.


„Dětské centrum Paprsek poskytuje bezmála třicet let služby, ale hlavně podporu a naději rodinám klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Praha tak prostřednictvím Paprsku poskytuje sociální služby 135 klientům v denních stacionářích a zhruba 1 200 rodin pravidelně využívá jejich další služby. Tuto středu budeme slavnostně otevírat jeho další centrum odlehčovacích služeb ve Vokovicích. Naše rozhodnutí o navýšení rozpočtu pro Paprsek je důkazem toho, že vedení Prahy bere naše závazky vůči lidem se speciálními potřebami vážně a chceme jim poskytovat podporu, kterou si zaslouží. Stejně tak jako si ji zaslouží podpora příprav na pěstounskou péči,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví a sociální péče. Dětské centrum Paprsek požádalo hlavní město o navýšení neinvestičního příspěvku na celkovou částku 248 400 Kč. Příspěvek má pokrýt náklady rodin na uskutečněné přípravy přijetí dítěte do rodiny. Jeden žadatel může získat maximálně 15 tisíc korun pro jeden manželský pár. Žádost o poskytnutí úhrady bude uplatňována ve dvou termínech kalendářního roku. K žádosti připojila příspěvková organizace jmenný seznam, ze kterého bylo ověřeno, že všichni uvedení žadatelé jsou evidováni a byli na přípravy k přijetí dítěte do rodiny v DC Paprsek přihlášeni a veškeré potřebné přípravy absolvovali.  


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy