Prahu čekají další veřejná shromáždění v době zpřísněných vládních opatření

Od 1. března platí v České republice zpřísněný nouzový režim, který se týká i volného pohybu osob. Současně také byly vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR upraveny podmínky pro konání veřejných shromáždění, první z nich by se měly v metropoli konat v neděli 7. března na Václavském a Staroměstském náměstí. Hlavní město je se svolavateli v kontaktu, ti také byli poučeni o platných opatřeních a nutnosti je bez výjimek dodržovat. To se týká například povinného ochranného prostředku dýchacích c

uniweb weby

V době zpřísněných vládních opatření se mohou i nadále konat veřejná shromáždění, ovšem jen za určitých podmínek. Svolavatelé byli upozorněni, že jsou povinni zajistit řádný průběh shromáždění a pokud se tak nestane, budou shromáždění ukončena a vystavují se sankci za přestupek. To platí i pro osoby ve shromáždění, které budou svým jednáním porušovat vládní nařízení. Hlavní město je tradičně v úzkém kontaktu s Policií ČR a úředníci magistrátu i policisté budou na shromáždění dohlížet. V krizovém opatření vlády je sice ve výjimkách k opuštění místa bydliště explicitně uvedena účast na shromáždění. Tato výjimka se však vztahuje pouze k území konkrétního okresu, kde má daná osoba bydliště, v tomto případě celé Prahy. Účast na shromáždění tedy není důvodem k překročení území okresu. To ve svém veřejném vyjádření potvrdil i ministr vnitra Jan Hamáček. Policie proto nebude cestu na shromáždění uznávat jako důvod k překročení hranic okresu. Veřejná shromáždění úřady neschvalují, ale postačuje jejich ohlášení svolavatelem. Ve výjimečných případech je možné akci dopředu zakázat, ale její přímo oznámený účel by v tomto případě musel být v rozporu se zákonem a například podněcovat k násilí, rasové nesnášenlivosti a podobně. Svolavatelé deklarují předpokládaný počet účastníků v limitu vládních nařízení a účely shromáždění nejsou v rozporu se zákonem, proto nebylo možné shromáždění předem zakázat. Navíc byla shromáždění oznámena v době, kdy platil předcházející nouzový stav i z něho vycházející krizová opatření, tedy do dne 27. 2. 2021. V neděli 7. 3. 2021 v čase od 14:00 do 16:00 hodin se na Staroměstském náměstí uskuteční shromáždění s oznámeným účelem: „Demonstrace za ochranu Ústavy ČR a našich práv a svobod“. Svolavatelem tohoto shromáždění je fyzická osoba z iniciativy Chcípl PES. V neděli 7. 3. v čase od 12:30 do 16:00 hodin (a dále každou poslední neděli od 28. 3. do 29. 8. 2021) se na Václavské náměstí u sochy svatého Václava uskuteční shromáždění s oznámeným účelem: „Protest za zrušení vládních opatření nebo opatření hejtmanů, odstoupení vlády“. Svolavatelem shromáždění je fyzická osoba, která shromáždění plánuje pořádat i s hnutími zpochybňující důvodnost vládních opatření nebo dokonce samu existenci pandemie covid-19.“. Do těchto uskupení se iniciativa Chcípl PES podle našich informací zatím nezapojila. Shromáždění v době pandemie: Na základě nyní platného krizového opatření vlády se může zúčastnit shromáždění na jednom místě až 100 osob. Odpovědnost za dodržení této hranice nese svolavatel shromáždění. Nepodaří-li se mu naplnit zákonné požadavky, měl by shromáždění ukončit, jinak se vystavuje postihu za přestupek. Sami účastníci mají povinnost mít zakryté dýchací cesty a zdržovat se ve skupinách do 20 osob s rozestupy minimálně 2 metry od dalších skupin účastníků. Přehled veřejných shromáždění je veřejně dostupný na webu Praha.eu: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/prehled_verejnych_shromazdeni/index.html  Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
uniwebíky

Hlavní zprávy

 

uniweb weby
webíky uniweb