Spuštění výzvy Movité investice 2021

Prvního června byl zahájen příjem žádostí investiční Výzvy Movité investice 2021.

uniwebíky

Výzva patří pod dotační investiční program Materiálně technická základna sportu – movité investice 2020-2024. Výzva je zaměřena na pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku sportovním svazem určeného pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží, zejména v oblasti sportovní reprezentace a talentované mládeže.

Vzhledem k vysoce konkurenčnímu prostředí mezinárodního vrcholového sportu je nutné promyšlené a zároveň rychlé zavádění inovací, investic do přístrojového vybavení, aplikace vědeckých poznatků, udržování a zvyšování konkurenceschopnosti realizačních týmů v zájmu zajištění a zvyšování úrovně rozhodujících kompetencí sportovních svazů. Pro konkurenceschopnost sportovní reprezentace jsou zásadní podmínky srovnatelné se zahraničím.

V oblasti přístrojového vybavení je nutné neustále sledovat trendy vývoje a doplňovat či obnovovat vybavení pro přípravu zejména vrcholových sportovců. Materiálně technickou základnu sportu je proto nutné průběžně obnovovat a modernizovat tak, aby získala a udržela si parametry odpovídající současným požadavkům a normám a reflektovala taktéž trendy, které jsou v současné době očekávané.

Cílem výzvy je:

a) Modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu reprezentace a talentů
b) Zajistit dostupnost sportu pro osoby se zdravotním postižením
c) Zajistit péči o reprezentaci ČR a talentovanou mládež
d) Zajištění vybavenosti sportovních organizací dlouhodobým majetkem (bližší 
informace přímo ve výzvě)

Celková alokace výzvy, která je průběžná a nesoutěžní, je 170 milionů Kč. Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace je 31. srpna 2021 v 17 hodin. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
uniwebíky

Hlavní zprávy

 

uniweb weby
webíky uniweb