Ukázkový případ kapesní krádeže

Devadesátileté ženě zbyly jen oči pro pláč.


Pražští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který odcizil devadesátileté ženě kabelku. Ve středu 30. srpna v odpoledních hodinách v prodejně potravin v Praze 6 využil muž zachycený na kamerách nepozornosti seniorky, které odcizil černý látkový batoh zavěšený na košíku. Ženu tak během pár vteřin připravil o mobilní telefon, peněženku s platební kartou a finanční hotovost v řádech několika tisíc korun. Policisté prověřili kamerové záznamy nejen v samotné provozovně, ale i v nejbližším okolí. Díky velmi dobré práci se jim podařilo dohledat tohoto muže procházejícího vestibulem stanice metra Petřiny ve společnosti neznámé ženy. V souvislosti s celým případem policisté prosí veřejnost o pomoc při ztotožnění a vypátrání muže, který seniorce odcizil tašku a taktéž o pomoc při ztotožnění ženy zachycené na kamerovém záznamu, která by mohla být důležitým svědkem celé události. Jakékoliv informace prosím neprodleně oznamte na linku 158. V případě vypátrání a prokázání viny muži hrozí za trestný čin krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku trest odnětí svobody v délce až dvou let. Od začátku letošního roku do konce srpna evidujeme v Praze celkem 2 292 případů kapesních krádeží. Za stejné období roku 2022 evidujeme 2 081 případů krádeží a za stejné období roku 2021 celkem 1 391 případů krádeží.  Policisté varují. Taška na košík nepatří, pro zloděje se okamžitě stáváte lehkou kořistí! Neusnadňujte kapsářům práci! Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech, kde se pohybuje větší množství lidí.  Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí (nákupní centra, hromadné dopravní prostředky, čekárny, nádraží, sportovní a kulturní akce, turisticky atraktivní místa, koupaliště apod.), využívají své příležitosti při nepozornosti lidí a jejich neopatrného zacházení se svými osobními věcmi, kradou tak bleskově a nepozorovaně, že se okradený o chybějících věcech dozví často až později a mnohdy i na jiném místě (zkušený zloděj dokáže vytipovanou věc ukrást do dvou sekund), mají krádež předem pečlivě nacvičenou a často pracují ve skupinách, mnohdy maskují svou rychlou ruku přehozenou bundou, svojí oběť si typují; krádeží chtějí získat co největší prospěch, ale snaží se snížit riziko svého dopadení na minimum.  Dávejte si pozor na kapsáře a mějte své věci neustále pod kontrolou! Vyhnete se tak nepříjemným zjištěním, stresům a zbytečnému vyřizování spojeného s odcizením dokladů, platebních karet, mobilních telefonů apod. Snažte se chovat tak, abyste se nestali obětí kapesních zlodějů.  Snažte se dodržovat následující rady: Věnujte pozornost svému okolí a v případě, že se na vás někdo tlačí, snažte se okamžitě vzdálit. Vyhýbejte se skupinám většího počtu lidí. Svá zavazadla nikdy nespouštějte s očí. Vhodně zvolte zavazadlo s několika způsoby uzavření. Svá zavazadla opakovaně pohledem kontrolujte. Tašky nebo batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte. Kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla. Kabelky přes rameno mějte vždy uzavřené a pod kontrolou. Peněženku, doklady, mobilní telefony a ostatní cennosti nenechávejte navrchu tašek či kabelek. Nosíte-li peníze, platební kartu apod. mimo zavazadlo, ukládejte je do vnitřních kapes ošacení, nikoli do zadních kapes kalhot. Osobní doklady a platební kartu nenoste v peněžence a uložte je na jiné bezpečné místo. Nemějte při sobě větší finanční hotovost. Hotovost nevybírejte předem, ale využijte bankomatů přímo v obchodě. Finance si rozdělte na více bezpečných míst. Využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku. Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte vždy odděleně od samotné platební karty. Nezadávejte si u platební karty a mobilního telefonu stejný PIN. Při placení v obchodech nebo vybírání peněz z bankomatů je vhodné si všímat svého, okolí, zejména pak zda tuto činnost někdo nepozoruje. Kabelky a tašky nenechávejte v nákupních vozících, ale mějte je stále při sobě. Již zaplacené zboží v nákupních košících nenechávejte bez dozoru.  Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zavazadla stále na očích. Odložíte-li své svrchní oblečení a zavazadla, např. ve vlaku, restauracích, nenechávejte v nich nikdy žádné cennosti. Snažte se mít své oblečení a zavazadla pod kontrolou. V prostředcích MHD nebo v tlačenici noste ruku položenou na zavazadle. Neodkládejte zavazadla, oděvy ani nákup do vozidla, pokud se od něj ještě vzdalujete. Auto není trezor!  Na kapesní krádeže je zaměřena preventivně informační kampaň "Obezřetnost se vyplatí", více zde. Co dělat, stanete-li se svědkem kapesní krádeže: Pokud kapsáře uvidíte v obchodě či dopravním prostředku, upozorněte na něj ostrahu, prodavače či řidiče. Stanete-li se svědky kapesní krádeže, poškozeného varujte. Nelze-li jednání pachatele překazit, oznamte událost co nejrychleji Policii ČR, např. na linku tísňového volání 158.Každý svědek může svým včasným telefonátem přispět k dopadení pachatele, a to zejména jeho popisem, určením směru útěku nebo upřesněním průběhu události. Rozhodnete-li se pachatele zadržet sami, buďte velmi opatrní. Pachatelé mohou být agresivní a nebezpeční. Ochrana života a zdraví má vždy přednost před majetkovou újmou. Stanete-li se přesto obětí kapesního zloděje: V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu se neprodleně obraťte na Policii ČR. V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku a platební kartu zablokujte. V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM kartu. Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis pachatele či pachatelů. Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím dokladů. kpt. Eva Kropáčová
29.9.2023 Související dokumenty Krádež video.mp4
Velikost souboru:65,2 MB / formát MP4


Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024