V Praze platí od čtvrtka 23. června do odvolání zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, platí od čtvrtka 23. června 2022 od až do odvolání na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Výstraha platí také pro výskyt silných bouřek.

uniweb weby

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje: a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje, b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru, c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje, d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.   Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti: a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství), b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret), c) používání pyrotechnických výrobků, d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru, g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.   Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, která byla stanovena od 23. června 2022 do odvolání, je zveřejněno na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Plný text Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ze dne 26. 4. 2019, je k dispozici na portálu praha.eu.  


NetConcert Monica Mancini

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Komorní sólisté ČNSO

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
webíky uniweb