Vypsání výběrových řízení na místopředsedy

Národní sportovní agentura vypsala ke 24. květnu výběrová řízení na oba posty místopředsedy, která jsou k dispozici na webu a Úřední desce.

uniwebíky

Obě výběrová řízení jsou k dispozici pro žadatele do 14. června, poté proběhnou pohovory se zájemci a předpoklad nástupu na obě pozice je 1. července.

Pozice místopředsedy pro správu a řízení úřadu má za náplň práce mimo jiné komplexní koordinaci stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje v oblasti ekonomiky NSA. Také komunikuje a spolupracuje se státní správou a ostatními orgány státní správy. Organizačně, metodicky i personálně řídí svěřenou sekci a koordinuje činnost NSA v několika oblastech.

Místopředseda pro sport má v gesci koordinaci stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje v oblasti sportu a návazných témat a komplexní zabezpečení agendy v oblasti sportu. Zároveň koordinuje a má odpovědnost za přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů a dotačních výzev. Jedná za NSA v záležitostech sportu, koordinuje resortní sportovní centra a organizačně, metodicky i personálně řídí svěřené sekce.

V obou případech je třeba ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání a komunikační a organizační dovednosti. Místopředseda pro správu a řízení úřadu potřebuje zkušenosti minimálně tři roky ve vedoucí funkci ředitel odboru nebo vedoucí funkci vyššího stupně řízení v rámci správního úřadu. Na funkci Místopředseda pro sport je vyžadováno minimálně 10 let zkušeností v oblasti dotací, zkušenosti v oblasti tvorby koncepcí a strategických materiálů a minimálně 5 let zkušeností s řízením větší organizační jednotky (více než 20 lidí).

Zájemci mají výběrová řízení k dispozici na webu NSA v sekci Volná místa případně na Úřední desce.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
uniwebíky

Hlavní zprávy

 

uniweb weby
webíky uniweb