Cenu Premia Bohemica letos obdrží polská překladatelka Dorotą Dobrew

Moravská zemská knihovna v Brně na základě pověření ministra kultury České republiky uděluje od roku 2017 cenu Premia Bohemica.


Cena je určena zahraničnímu bohemistovi nebo překladateli, který se ve své zemi zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury. 

Odborná porota letos z nominovaných vybrala polskou překladatelku Dorotu Dobrew. Cena bude předána v pátek 10. 9. na Knižním veletrhu ve Varšavě, kde je ČR hlavní hostující zemí.

Dorota Dobrew studovala češtinu na Varšavské univerzitě, ale trvalo ještě několik let, než začala českou literaturu překládat. Nejprve se věnovala vědecké práci a výuce, poté cesta vedla oklikou přes studium orientalistiky a práci v právnické firmě. Rozhodujícím okamžikem bylo až seznámení se s básnířkou Violou Fischerovou. Do dnešních dnů přeložila přes 30 knižních titulů a mnoho dalších drobnějších příspěvků do literárních časopisů. Věnuje se překladům poezie, od klasických autorů, jakými byl Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Vladimír Holan či Jan Zahradníček, přes autory českého undergroundu Petra Placáka, Ivana Martina Jirouse, Egona Bondyho, Josefa Topola a Jáchyma Topola až po současné básníky Petra Hrušku, Petra Borkovce, Jaromíra Typlta či Tomáše Přidala. V jejím překladu znají naši sousedé také prozaické dílo například Antonína Bajaji, Emila Hakla, Jiřího Hájíčka, Petry Hůlové, Tomáše Zmeškala, Květy Legátové a mnoha dalších. Rovněž překlady děl pro děti od Zdeňka Svěráka či Karafiátovi Broučci nesou její jméno. 

Cena bude slavnostně předána ředitelem MZK Tomášem Kubíčkem v pátek 10. 9. v 19h v Českém centru ve Varšavě. Ve spolupráci s ředitelkou České centra Taťjanou Langáškovou byl připraven slavnostní večer, kam byli mimo jiné pozváni polští bohemisté a překladatelé. Díky jejich práci má česká literatura v Polsku mimořádné postavení a ročně mají polští čtenáři k dispozici více než tři desítky nových titulů. Předání ocenění je součástí českého programu Knižního veletrhu ve Varšavě.

Dorota Dobrew je již 24. držitelkou ceny Premia Bohemica. Do roku 2001 cenu udělovala Nadace Český literární fond, v letech 2002–2011 Obec spisovatelů (za pod­pory NČLF). S podporou Obce spisovatelů ji nyní udě­luje Moravská zemská knihovna. O udělení ceny rozhoduje komise složená z před­ních literárních vědců z univerzitních i akademických pracovišť v České republice a z dřívějších laureátů ceny. V minulosti cenu získali například Susanna Roth (1993), Oleg Malevič (1998), Christa Rothmeier (1999), Rei­ner Kunze (2004), István Vörös (2005), Edgar de Bruin (2008), Urs Heftrich (2017) Robert Burton Pynsent (2018), Annalisa Cosentino (2019) či naposledy Xavier Galmiche (2020). 

Udílením ceny Premia Bohemica vyjadřuje Ministerstvo kultury úctu k práci zahraničních bohemis­tů a překladatelů, kteří pomáhají šířit prostřednictvím české literatury povědomí o české kultuře a společnos­ti, a upevňují tak pozici České republiky ve světě.

polymedia

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Dan Brown a W Simphony

Hlavní zprávy

 

uniweb weby
UNIWEB SEO