Prazdroj získal prestižní ocenění za rovné odměňování žen a mužů. Jako teprve druhá firma v Česku

Plzeňský Prazdroj získal jako teprve druhá společnost v České republice prestižní mezinárodní ocenění Equal Salary Certification za stejné mzdové ohodnocení mužů a žen.


Certifikaci uděluje švýcarská organizace EQUAL-SALARY Foundation na základě detailního auditu, který provádí poradenská společnost PwC. Prazdroj se tak nyní řadí mezi 150 společností s nejférovějším systémem odměňování na světě.

Férové podmínky pro zaměstnance, včetně rovného odměňování žen a mužů na stejných pozicích, jsou pro Prazdroj prioritou. I proto se tomuto tématu poslední roky aktivně věnuje.

„Podpora rovných šancí pro ženy a muže je pro nás v Prazdroji i pro mě osobně velmi důležitá. Usilujeme o to, aby ženy měly ty nejlepší šance k dosažení svých kariérních cílů a naplňování svých ambicí. A rovné odměňování by mělo být naprosto přirozenou součástí přístupu moderních zaměstnavatelů ke svým zaměstnanců. Mám velkou radost, že prestižní certifikát potvrdil, že naše firemní kultura, procesy a skutečná mzdová praxe odpovídají našim závazkům v oblasti diverzity a rovnosti,“ říká generální ředitel Plzeňského Prazdroje Dragos Constantinescu.

V rámci auditu, který prováděla společnost PwC, se hodnotilo celkové nastavení odměňování mužů a žen. Prazdroj splnil několik konkrétních podmínek, zejména má nižší než pětiprocentní rozdíl v odměňování obou pohlaví na stejných pozicích. Hodnotila se také náročnost a komplexnost dané práce nebo délka pracovního poměru zaměstnance. Certifikace je tak mnohem přesnější než prostý procentuální rozdíl mezi průměrným výdělkem mužů a žen.

Platy žen a mužů v Česku na stejných pozicích, tak jak je počítají statistici, se přitom liší v průměru o 16,4 procenta, v celé EU je podle stejných dat Eurostatu rozdíl mezi oběma pohlavími v průměru 13 procent.

Vlastní certifikace měla několik fází.

„Nejprve proběhla detailní analýza anonymizovaných dat o odměňování v Prazdroji. Na základě úspěšného splnění definovaných kritérií jsme pak v rámci druhé fáze prováděli hloubkové rozhovory se zaměstnanci a zástupci managementu k tématu rovných příležitostí. Během několika měsíců jsme také zkoumali procesy, které jsou ve firmě v rámci odměňování nastaveny,“ popisuje proces auditu Andrea Palánová z PwC.
„Jsme hrdí, že můžeme udělit ocenění Equal Salary Certification Plzeňskému Prazdroji, který je tak druhou společností v České republice, která certifikát získala. Činy mluví hlasitěji než slova, takže tím, že Prazdroj otevřel dveře našim auditorům, prokázal svůj závazek k rovnému odměňování a rovným příležitostem na pracovišti bez ohledu na pohlaví. Tomuto úspěchu tleskáme a doufáme, že inspiruje další společnosti, aby jej následovaly,“ říká Lisa Rubli, spoluředitelka nadace EQUAL-SALARY Foundation.

Plzeňský Prazdroj se vedle rovného odměňování soustředí také na diverzitu a zastoupení žen ve společnosti. Ve vrcholném vedení firmy mají ženy od letošního roku třetinové zastoupení, v managementu je pak 31 procent žen a jejich počty každoročně rostou.

Prazdroj se také snaží vytvářet takové podmínky, aby pomohl ženám lépe balancovat mateřství a kariéru. „Dlouhodobě se rodičům snažíme vycházet vstříc různými formami zkrácených úvazků či flexibilní pracovní dobou tak, aby si mohli co nejpohodlněji sladit mateřské či rodičovské povinnosti s těmi pracovními. Při dřívějším návratu z rodičovské dovolené navíc mají možnost využít příspěvku na péči o dítě do 3 let. Zároveň usilujeme o to, aby neztrácely kontakt s pracovním světem, proto mají možnost odebírat interní novinky nebo se účastnit různých vzdělávacích programů,“ říká Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Prazdroje.

Výsledkem těchto aktivit je, že ženy mají stále větší zájem o práci v pivovarnictví, a to dokonce i o pozice historicky spojované spíše s muži.

„Z vysokých škol dnes přijímáme polovinu mužů a polovinu žen. Zastoupeny jsou i v dříve typických mužských odvětvích, jako jsou logistika, výroba nebo obchod. Dávno už neplatí, že pivovarnictví je výsadou jen mužů,“ dodává Pavlína Kalousová.

Překvapte svého partnera a vyrazte s ním do pivních lázní!

Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024