Proč jsou oznámení v systémech CMMS tak důležitá?

Oznámení v systémech CMMS umožňují rychlou reakci na poruchy a závady. Systém QRmaint zasílá oznámení o přidělení konkrétní úlohy určitému pracovníkovi koordinátorem. Následně technik zodpovědný za poškozený stroj obdrží informaci o nutnosti provést opravné práce. V dnešním článku se zabýváme vším, co se týká oznámení ve třídě CMMS.


Oznámení jsou dnes mobilní

Systém CMMS od QRmaint může odesílat oznámení o zaznamenané závadě několika způsoby. Oznámení push na smartphone, SMS nebo e-mail poskytují oddělením údržby okamžitou informaci o nové závadě, výzvě k vyvolání z operačního panelu nebo přiřazení úkolu konkrétní osobě. Dnes oznámení na mobilní telefon zajišťuje okamžitou informaci o poruše technikům, kteří se nacházejí kdekoliv na výrobní hale, a mohou rychle přistoupit k jejímu odstranění. Zkrácení reakčního času techniků významně snižuje dobu, po kterou jsou stroje mimo provoz.

Oznámení na chytrý náramek

Účinným způsobem oznámení o poruchách pomocí systému CMMS je investice do chytrých náramků. Chytrý náramek vypadá jako malé hodinky nebo náramek z umělé hmoty. Hlavní funkcí náramků pro údržbu je oznámení pomocí vibrací, které se objeví při novém ohlášení a účinně informují osoby nosící náramky. Toto řešení se velmi osvědčuje u techniků pracujících v hlučném prostředí, například na výrobní hale. Je vhodné vybavit zaměstnance náramky, aby se zkrátil jejich reakční čas na nové ohlášené závady.

Oznámení zlepšují komunikaci

Poruchy nejčastěji hlásí zaměstnanci výroby, kteří obsluhují výrobní linku v systému CMMS. Intuitivní a rychlé nahlášení závad je klíčem ke zkrácení provozních přestávek strojů. Stačí naskenovat QR kód stroje, použít portál pro ohlášení nebo operační panel umístěný na lince k nahlášení poruchy. Osoby z údržby okamžitě obdrží oznámení na svůj telefon o problému. Úplná informace v systému o ohlášení usnadňuje komunikaci a je záznamem konverzace, fotografií nebo poznámek zaměstnanců. Vedoucí mohou kdykoli zkontrolovat každé ohlášení a fáze odstranění závady.

Oznámení o preventivní údržbě

Systémy CMMS umožňují stanovit termíny pro provedení pravidelných úkolů. Můžeme nastavit oznámení o nutnosti provádět akce pro konkrétní osoby v závislosti na kvalifikaci personálu nebo stanovených scénářích. Máme také možnost oznámit externí firmě (externímu servisu) termín nadcházejícího revize.

Oznámení o skladových modulech

Skladové moduly v systémech CMMS umožňují sledovat termíny dodávek, analýzu spotřeby jednotlivých součástek a sledování minimálních a maximálních stavů skladových zásob. Jakmile je zjištěno překročení minimálních stavů, odesílají oznámení o nutnosti provedení objednávky. Tím se minimalizuje riziko, že by na skladě chyběl nějaký produkt. Systémy CMMS také umožňují optimalizovat skladové zásoby například na rok.

Oznámení ANDON

V reálném čase systém QRmaint CMMS umožňuje jednoduché vyslání výzvy z operačního panelu. Nejčastěji na výrobní lince dochází ke střídání operátorů. Obsluha panelu výzev spočívá v kliknutí na jeden z velkých dlaždic. Každá výzva je přiřazena k příslušnému týmu, například v případě poruchy budou pracovníci údržby informováni, nebo pokud dojde k nedostatku součástek, které chybí během výrobního procesu, informace dorazí k příslušnému týmu skladu.

Co odlišuje systém oznámení QRmaint?

1. Hlášení závad v systému CMMS:

  • každý uživatel systému může určit, jaké druhy a jakým způsobem chce obdržet
  • oznámení (push na smartphone, vibrace na chytrém náramku, SMS nebo e-mail atd.)
  • automatizace přiřazení týmu nebo techniků přesné oznámení o ohlášení do příslušné skupiny
  • přijímání informací v reálném čase

2. Správa úkolů v systému CMMS:

  • zajišťuje okamžitou informaci o nových ohlášených závadách
  • umožňuje přiřazení osoby nebo týmu k určité úloze
  • minimalizuje dobu potřebnou k seznámení se s podrobnostmi úkolu
  • významně zkracuje dobu podniknutí akce

3. Preventivní úkoly v systému CMMS:

  • oznámení o nadcházejících termínech revizí
  • možnost předchozího plánování detailů provádění revize, jako je příprava dílů, zastavení linky atd.

Shrnutí

Oznámení v systému CMMS umožňují rychlou reakci na problémy, poruchy nebo rušení výrobních procesů, což vede ke zkrácení doby provozních přestávek. Oznámení o plánovaných revizích zajistí, že nedojde k opomenutí provádění dané revize a umožní lepší přípravu na její realizaci. Implementace systému CMMS od QRmaint nakonec umožní odstranit všechny nevýhody tradičních metod hlášení poruch a výrazně zlepší komunikaci mezi pracovníky výroby a údržbou.

Autor: REGIONPLZEN.CZ Článek může obsahovat komerční sdělení.

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy