V Praze platí od 8. srpna do odvolání zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav, platí od pondělí 8. srpna 2022 od 11.00 hodin do odvolání na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

uniweb weby

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje: a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje, b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru, c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje, d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.   Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti: a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství), b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret), c) používání pyrotechnických výrobků, d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru, g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.   Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a další podrobnosti k aktuálnímu opatření jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.   Plný text Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ze dne 26. 4. 2019, je dispozici na portálu praha.eu.


NetConcert Angelique Kidjo

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Reviens Bébel!

Hlavní zprávy

 

NetConcert George Duke Band
webíky uniweb