Praha dokončila nový akční plán pro rozvoj svého školství

Hlavní město dopracovalo klíčový dokument, který završuje společné plánování a strategické kroky ve středním a vyšším odborném školství na území metropole.


Jedná se o nový Krajský akční plán III Praha (KAP III Praha). Cílem je pomoci snižovat nerovnosti mezi dětmi, podpořit pedagogy a zvýšit kvalitu vzdělávání. Na plánu pracovala téměř dva roky více než stovka expertů ze státních i nestátních institucí. Přináší řadu příkladů dobré praxe, podle nichž se mohou školy inspirovat. Hlavní město se tak připojilo k dalším krajům České republiky, které tyto inovativní plány již mají.

„V médiích se často objevuje otázka kapacit škol. Vzhledem k demografii Prahy a Středočeského kraje je nutné kapacity navyšovat. Na co se ale někdy zapomíná, je kvalita škol. Je velmi důležité, abychom učili to, co žáci budou v životě potřebovat a výuka odpovídala moderním trendům. Právě proto jsem rád, že se podařilo připravit KAP III,” říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu Antonín Klecanda.

Krajský akční plán III Praha vznikl v rámci evropského projektu OP VVV pod vedením Prahy ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii). Na vzniku dokumentu se podíleli zástupci vedení škol, pedagogové i studenti. Projekt KAP III se zaměřuje zejména na rozvoj středních a vyšších odborných škol a konzervatoří na území hlavního města, a to nikoliv izolovaně, ale v kontextu dalších částí vzdělávacího systému i s respektem k socioekonomické situaci v metropoli.

„Velmi si cením ekosystému pracovních skupin a týmové práce, která kolem dokumentu vznikla. Jsem si jist, že se přenese i do jeho realizace. Výsledný dokument zachycuje reálné potřeby Prahy v oblasti vzdělávání ve světle nových trendů a výzev a my tak víme, co dělat, aby naše děti byly spokojené, odolné a úspěšné,“ doplňuje ředitel Pražského inovačního institutu Tomáš Lapáček.

Strategie KAP III se věnuje osmi základním tématům, která mají největší potenciál přinést inovace pražskému školství. Jedná se o rozvoj podnikavosti a kreativity, polytechnické vzdělávání, podporu odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, dále kariérové poradenství, podporu čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoj potenciálu každého dítěte či žáka nebo účastníka neformálního vzdělávání a podporu pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání.

„V první řadě jsem opravdu rád, že se nám společnými silami povedlo plán dokončit. Dokument vychází z reálné situace škol, a přitom má ambice vzdělávání v Praze dále rozvíjet a zvyšovat jeho kvalitu,” dodává manažer projektu KAP III Praha Petr Nečina.

Dokument se věnuje ale i podpoře učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání, digitálním kompetencím, snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání a potřebě větší spolupráce napříč mezi jednotlivými školami. Plán na základě zjištění dosavadního stavu pražského školství stanovuje cíle a činnosti, které v praxi dokážou pražské školství reálně rozvíjet na rozdíl od jiných dokumentů z minulosti.

KAP III Praha vychází ze strategických dokumentů jak na národní úrovni, což jsou Strategie 2030+ a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019-2023, tak na úrovni lokální, kdy se jedná o Dlouhodobý záměr hl. m. Prahy 2020-2024 a další odborné materiály. Navazuje na předchozí dokumenty a analýzy vzdělávání v Praze.

Zdroj: TZ Praha.eu

Foto: Dids / Pexels.cz


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
NOVÝ RENAULT CAPTUR

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese