ZPRÁVY Praha 1 Praha

Projednávání budoucí podoby veřejného prostoru pokračuje navzdory snaze o jeho narušení

V pátek 11. června skončilo první kolo veřejného projednávání podoby a případné revitalizace dvou parků na území první městské části – parku Na Františku a parčíku mezi Pařížskou, Břehovou a Maiselovou ulicí.

0

Před 3 měsíci

CHCISEVKLIDUVYSPAT – Praha 1 spustila nový web

Městská část Praha 1 vytvořila ve spolupráci se svým Výborem proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života nový web zaměřený na krátkodobé ubytování v bytech a na problémy, které jsou s tím spojené.

0

Před 4 měsíci

Praha 1 rozdělila dotace na podporu kulturních, sportovních a volnočasových projektů

Více než pět milionů korun – přesně pak 5,34 milionu – takovou částkou Praha 1 podpoří divadelní projekty, vizuální umění, hudbu, literaturu, projekty, které přispějí k ochraně jejího kulturního dědictví, kroužky, volnočasové organizace pro děti a mládež anebo třeba specializované sportovní oddíly.

0

Před 5 měsíci

Praha 1 se připojila k evropským městům řešícím krátkodobé ubytování v bytech

Od března letošního roku má Praha 1 svého zástupce ve skupině 22 regionů a měst, která připomínkuje problematiku krátkodobých ubytovacích služeb na poli EU a nazývá se Aliance evropských měst pro řešení krátkodobých ubytovacích služeb.

0

Před 6 měsíci

Praha 1 nesouhlasí s pokračováním provizorního centra pro bezdomovce v ulici U Bulhara

Městská část Praha 1 vyjádřila nesouhlas se záměrem Magistrátu hlavního města Prahy prodloužit pronájem pozemku U Bulhara spolku Naděje.

0

Před 6 měsíci

Praha 1 přitvrdila podmínky pro krátkodobé ubytování v bytech

Zástupci první městské části ve společenství vlastníků jednotek (SVJ) jsou od nynějška povinni vždy při svém hlasování na shromáždění SVJ upřednostnit oprávněné zájmy trvale bydlících vlastníků bytů před zájmy vlastníků, kteří své byty krátkodobě pronajímají.

0

Před 7 měsíci
Dan Brown a W Simphony