Metodika výzkumu míry popularity sportu v ČR

Národní sportovní agentura (NSA) ve spolupráci s českou výzkumnou agenturou Český národní panel zrealizovala ve druhé polovině října 2020 rozsáhlý výzkum zaměřený na vztah ke sportu a míru popularity jednotlivých sportů v ČR

uniweb weby

Společnost Český národní panel disponuje spolehlivým zdrojem respondentů pro marketingové a sociologické výzkumy, což umožnilo zrealizovat reprezentativní výzkum s účastí 5 tisíc respondentů. Za účelem získání věrohodných informací o vztahu české veřejnosti ke sportu a jednotlivým sportům bylo zajištěno, aby vzorek respondentů reprezentoval českou populaci z hlediska pohlaví, věku, bydliště, vzdělání, ekonomické aktivity, osobních příjmů atd. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký je vztah Čechů ke sportu, a jak jsou podle nich jednotlivé sporty atraktivní z diváckého pohledu a z pohledu jejich aktivního provozování.

V části výzkumu, která se věnovala vztahu Čechů ke sportu obecně, respondenti odpovídali na otázku, jak často sport sledují jako diváci (prostřednictvím médií nebo přímo na sportovišti), a jak často sport sami aktivně provozují.

Do části výzkumu, která se věnovala měření míry popularity jednotlivých sportů v ČR, bylo zařazeno 105 sportů, které jsou reprezentovány národními sportovními svazy v ČR. Respondenti jednotlivé sporty hodnotili ze dvou hledisek. Za prvé podle toho, do jaké míry jsou pro ně atraktivní z pohledu diváka. A za druhé z hlediska toho, že by se jim sami aktivně věnovali. Sporty hodnotili na škále od 1 (nejméně atraktivní) do 10 (nejvíce atraktivní). Pokud nevěděli, jak daný sport ohodnotit, tak se jejich odpověď do výsledků nezapočítala, pokud sport neznali, byla sportu na hodnotící škále přiřazena hodnota 0. Na základě těchto hodnocení byl následně pro jednotlivé sporty vypočítán průměr jejich atraktivity z pohledu diváckého a z pohledu aktivního provozování.

Vysoký počet respondentů a reprezentativní vzorek umožnil analyzovat výsledky i v rámci skupin dle pohlaví, věku, místa bydliště, měsíčního příjmu a vztahu ke sportu obecně. Proto jsou dále prezentovány výsledky zvlášť za muže a ženy, „fanoušky“ a „nefanoušky“ (za fanouška je považován člověk, který sleduje sport aspoň jednou týdně), „sportovce“ a „nesportovce“ (za sportovce je považován člověk, který sportuje aspoň jednou týdně), za osoby s osobním měsíčním čistým příjmem do a nad 20 tis. Kč, za osoby ve věku od 15 do 44 let a osoby od 45 let výše a za osoby s místem bydliště do a nad 20 tis. obyvatel.

Podrobná statistika ZDE


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Beton union

Hlavní zprávy

 

UNIWEB SEO