Ministr Baxa ocenil celoživotní práci profesorky Jitky Svobodové

Dlouholetá profesorka ateliéru kresby Akademie výtvarných umění v Praze Jitka Svobodová patří k nejvýraznějším a nejosobitějším autorkám působícím na české výtvarné scéně.


Ministr kultury Martin Baxa ocenil medailí Artis Bohemiae Amicis její celoživotní dílo, šíření dobrého jména české kultury doma i v zahraničí.

„Paní profesorka Svobodová svou soustavnou prací bezpochyby významně přispívá k prezentaci české kultury nejenom u nás, ale i mimo hranice naší republiky. Připravila řadu samostatných výstav v Česku i v zahraničí a její práce jsou zastoupeny ve významných veřejných i soukromých sbírkách. Je mimořádnou osobností rovněž i v kontextu pedagogického působení. Vedle své výtvarné tvorby vychovala během svého působení na AVU řadu zajímavých autorů, které vedla k hlubokému uvažování o podstatě uměleckého díla a tvorby. Jsem nesmírně rád, že jsem měl možnost paní profesorce udělit medaili Artis Bohemiae Amicis a poděkovat jí za její celoživotní uměleckou a pedagogickou práci,“ řekl ministr kultury Martin Baxa

Profesorka Jitka Svobodová (*1941) vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze (1961-1967 Ateliér monumentální malby, 1973-1976 Ateliér restaurování). Pracovala jako restaurátorka a výtvarnice ve svobodném povolání, po sametové revoluci byla v roce 1991 jmenována profesorkou na AVU a do roku 2012 zde vedla ateliér – Školu kresby. Od poloviny šedesátých let, kdy vstoupila na výtvarnou scénu, se systematicky věnuje prozkoumávání viděné reality, kterou jedinečným – a pro diváka často zneklidňujícím – způsobem převádí v osobitá umělecká díla. Začínala jako malířka abstrahujících krajin a přírodních živlů. V první polovině sedmdesátých let se rozhodla opustit malbu a věnovat se kresbě; skrze toto médium v plošných i prostorových realizacích zobrazovala jak předměty každodenního života, konstrukce a různé typy vazeb, tak jevy jako kouř či pohyb mořské hladiny. Ve své celoživotní tvorbě se dotkla základních otázek souvisejících jak se samotným tvořením, tak s procesem poznání. 

Kresby Jitky Svobodové jsou události, jsou to samostatné děje konající se v prostoru a čase; vyžadují velkou pozornost diváka. Zdánlivě vycházejí z existujícího světa, který často nenápadným způsobem rozrušují a zpochybňují tak naše schopnosti vidění. Pracuje v sériích či tematických řadách, v nichž se soustavně zamýšlí nad vztahem detailu a celku, prostorovostí a plošností, zjevováním se a mizením. Autorka používá minimální výrazové prostředky, výsledné kresby působí zklidněně, úsporně, přestože samotné kresebné gesto má silnou vnitřní dynamiku. Variantní možností kresby jsou i prostorové realizace, tedy prostorová kresba – drátěné objekty akcentující vztah věci k okolnímu prostoru. Tyto prostorové kresby jsou i důležitým přínosem v kontextu mezinárodní výtvarné scény. Dílo Jitky Svobodové je, přes svou zdánlivou křehkost, plné silných emocí a vnitřní energie. Odkazuje nás k filozofickým otázkám o povaze bytí, jednoty a celku i vztahu člověka ke světu a vesmíru. 

Ministerstvo kultury uděluje medaili Artis Bohemiae Amicis od roku 2000. Jejími laureáty jsou např. česko-americký výtvarník a spisovatel Petr Sís, japonský dirigent Yoshifumi Nakajima, mecenáška a galeristka Meda Mládková, výtvarník Jiří Anderle, spisovatel Jiří Stránský, choreograf Pavel Šmok, sbormistr Ivan Sedláček nebo houslový virtuos Václav Hudeček.

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy