Obnova historické krteňské cesty

Městská část Praha 13 spolu s Komerční bankou slavnostně zahájili společný projekt obnovy aleje kolem historické cesty od usedlosti Chaby ke kostelu svatého Jana a Pavla v Krtni.

uniweb weby

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota darovala Městské části Praha 13 účelově vázaný finanční dar ve výši 440 tisíc korun realizaci projektu.

Cílem společného projektu je obnova vegetační struktury příměstské krajiny s výhledem na dlouhodobou funkci, a to i v případě, že lokalita bude v budoucnu obklopena městem. Architektonický záměr počítá s krajinářskou úpravou v okolí historické cesty, která spojuje starou usedlost Chaby a Kostel v Krtni. Je navržena obnova doprovodné vegetace podél polní cesty s novým mobiliářem, informačními tabulemi, případně s fitness prvkem nebo edukativní hrou v krajině pro děti. Jedná se o dvouřadou výsadbu stromů tvořenou vhodnými druhy dřevin, které jsou v této krajině obvyklé. Jsou to zejména plodonosné stromy a keře. Vysazeny byly různé odrůdy ovocných dřevin, například jabloně, hrušně, ořešáky nebo třešně, chybět nebudou ani vrby, duby, hlohy a růže šípkové.

„Ačkoliv je naše městská část z velké části tvořena sídlišti, systematicky a dlouhodobě řešíme zelené plochy ve veřejném prostoru. Obnova krteňské cesty je v tomto ohledu jeden z nejvýznamnějších projektů letošního roku a děkuji Nadaci Jistota Komerční banky za velkorysou spolupráci, v rámci skvělých sousedských vztahů. Věřím, že obnova historické aleje prospěje volnočasovým aktivitám obyvatelů Prahy 13 a vedle Centrálního parku a dalších míst se stane oblíbeným místem pro všechny věkové skupiny,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.
„Člověk od počátku své existence zanechává na planetě stopy a některé z nich mají bohužel negativní dopad na život. Dobrou zprávou ale je, že řadu z nich máme možnost napravit a pozitivně ovlivnit. Výsadba zeleně je jednou z těch nejúčinnějších. Vždyť jsou to právě stromy, které mají svůj nezastupitelný význam nejen z pohledu estetického, ale především funkčního,“ konstatoval Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

V roce 2021 bude realizována první část, tedy samotná výsadba stromů. V roce 2022 je přislíbena další podpora ze strany Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota ve výši 310 tisíc Kč, kdy bude krajinná úprava dokončena a doplněna o edukační prvky pro malé návštěvníky a informační cedule.

Společný projekt Městské části Prahy 13 a Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota, má za cíl vybudovat relaxačního místo a přispět ke zvýšení biodiverzity právě na území třinácté městské části, kde Komerční banka působí a má své sídlo. Za několik let si zde bude možno natrhat ovoce a za pár desítek let se tato alej stane zelenou oázou ve městě.

NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Tribute2 Headhunters

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
webíky uniweb