Praha 2 prostřednictvím nadačního fondu přispěje na úhradu školních potřeb nebo zájmových kroužků

S blížícím se začátkem školního roku nabízí radnice druhé městské části potřebným rodinám pomoc s úhradou školních potřeb nebo zájmových kroužků.


Nabídka nadačního fondu městské části Praha 2 Dvojka srdcem se týká rodičů s nízkými příjmy nebo rodičů samoživitelů, jejichž dítě navštěvuje některou ze základních škol zřizovaných městskou částí. Získat tak mohou příspěvek ve výši až 4 tisíc korun.

„Díky nadačnímu fondu Dvojka srdcem dokážeme pomoci rychle a bez zbytečného papírování. Myšlenka adresné pomoci založené na vzájemné blízkosti obyvatel Prahy 2, se kterou před lety založení nadačního fondu iniciovala má předchůdkyně Alexandra Udženija, se osvědčila nejen v období pandemie a ekonomické krize, ale pomáhá i nadále tam, kde je třeba. Za dobu jeho existence jsme přispěli ve více než 170 případech částkou téměř 1,4 milionu korun. Obrovské poděkování proto patří nejen dárcům, kteří do nadačního fondu přispěli nebo přispívají, ale i kolegům z radnice a členům správní rady nadačního fondu, kteří se o celý projekt starají,“ říká starosta Prahy 2 Jan Korseska.
„Uvědomujeme si, že začátek školního roku může být v mnoha ohledech pro některé rodiny finančně náročný. Těm, kterým jejich příjmy nestačí na pokrytí školních nákladů, proto nabízíme prostřednictvím nadačního fondu městské části Dvojka srdcem pomoc. Rodinám, které to potřebují, jsme připraveni poskytnout příspěvek na úhradu mimoškolních aktivit ve výši až 2,5 tisíce korun a na nákup školních potřeb až 1,5 tisíce korun,“ přibližuje pomoc a podporu radnice její místostarostka Lucie Pechová, která má v gesci sociální oblast a je dlouholetou předsedkyní správní rady Nadačního fondu Dvojka srcem.

Městská část Praha 2 stejným způsobem pomáhala i loni, kdy se domácnosti potýkaly s enormním nárůstem cen energií. Prostřednictvím nadačního fondu Dvojka srcem poskytla příspěvky na nákup školních potřeb a úhradu zájmových kroužků hned 23 rodinám, a to ve výši 119 tisíc korun.

„O příspěvek radnice na pořízení školní výbavy nebo úhradu zájmového kroužku si může až do konce září zažádat každý rodič, který má trvalé bydliště v Praze 2 nebo jehož dítě navštěvuje některou ze základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2. Finanční příspěvky budou automaticky schváleny rodinám, které pobírají přídavek na dítě. V ostatních případech bude o schválení příspěvku rozhodovat správní rada nadačního fondu individuálně,“ dodává Lucie Pechová.

Formulář pro vyplnění žádosti a také další informace zájemci naleznou na webových stránkách nadačního fondu www.dvojkasrdcem.cz.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
NOVÝ RENAULT CAPTUR

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese