Praha testuje další inovativní navigaci v Tunelovém komplexu Blanka

Praha stále hledá moderní technologie, které by zvyšovaly bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a zároveň přinášely uživatelský komfort řidičům.


V rámci memoranda mezi Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s., (TSK) a Fakultou dopravní ČVUT v Praze se rozběhla úzká spolupráce na rozvoji inovací v dopravě. Jedním z těchto témat je rozvoj telematických systémů v tunelech, jimž se fakulta dopravní dlouhodobě věnuje a požádala TSK o spolupráci na výzkumném projektu. Díky získanému grantu od Technologické agentury ČR v programu Doprava 2020+ se vyvíjejí a testují nové metody lokalizace vozidel v tunelech, které jsou právě nyní instalovány v části tunelového komplexu Blanka.

„Od ledna testujeme fungování satelitních navigací v Tunelovém komplexu Blanka. A máme další skvělou zprávu pro řidiče: dnes začal zkušební provoz technologie vysílající Bluetooth signál a v Blance už funguje i oblíbená aplikace Waze. Zatím v úseku Malovanka – Prašný most – Letná včetně příslušných vjezdových a výjezdových ramp, ale pokud vše poběží, jak má, rozšíříme to do všech tunelů. Stačilo s váháním, jaký výjezd z tunelu použít, a kudy přesně pokračovat na navazující křižovatce, když se nám ještě nevzpamatovala navigace jízdou pod zemí. Zároveň máme díky spolupráci s Fakultou dopravní ČVUT univerzální systém, který umožní případně šířit signál i jiným Bluetooth aplikacím. Vyřešili jsme polohy autobusů, tramvají a odškrtáváme další praktickou vychytávku, která zpříjemní a udělá bezpečnější jízdu Prahou řidičům i Integrovanému záchrannému systému,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Ve spolupráci společností CEDA Maps a.s. a Tritium Systems, s.r.o., s Fakultou dopravní ČVUT v Praze vzniká unikátní řešení v rámci projektu Výzkum alternativních metod určení polohy a jejich integrity s GNSS pro řidiče využívající C-ITS, podpořeného grantem Technologické agentury ČR.

„Cílem projektu je vyvinout vzájemně komunikující hardwarovou infrastrukturu a softwarové nástroje využívající komunikační technologie, jako jsou Bluetooth a kooperativní systémy (C-ITS), které umožní určovat a poskytovat informace o poloze vozidel v místech, kde nelze využít satelitní navigaci,“ uvedl Tomáš Tichý z Ústavu dopravní telematiky Fakulty dopravní ČVUT v Praze a dodává: „Námi realizovaný projekt přináší řadu inovací, kdy navrhuje využití kooperativních systémů C-ITS nebo vazbu systému určení polohy vozidel přímo na řídicí systém tunelu. Navíc přináší otevřené rozhraní pro různé navigační aplikace včetně oblíbených navigací Waze či Google Maps. Podstatným a zásadním problémem, vyžadujícím nový přístup v řešení, je složité prostředí v tunelovém komplexu Blanka, kde řešíme navigaci v sérii tunelových rozpletů za pomoci určení aktuální polohy vozidla v tunelu. Dosud testovaná řešení v ČR řešila navigaci v tunelech, které mají jednoduchou topologii a kde je rozplet komunikace vždy až za vlastní tunelovou stavbou, tedy je zde možné dopočtení polohy pomocí GPS (GNSS) signálu. Součástí projektu je také další využití informací o poloze vozidel prostřednictvím řídicího systému tunelu, například pro záchranné složky, dispečery tunelů, dopravní informační centrum města a podobně.“

Příkladem informací, které řidič potřebuje, jsou upozornění na místa větvení v tunelu, stav proměnného dopravního značení, dopravní omezení a další informace z vlastního provozu.

„Jako správci technologie v tunelu pak nejvíce využijeme například informaci o přesné poloze a počtu vozidel, která se nacházejí v jednotlivých tunelových troubách. Tato data půjdou automaticky přes komunikační server do řídicího systému a dispečer je následně může předat zasahujícím složkám integrovaného záchranného systému, a tím zásah urychlit,“ doplňuje Martin Pípa, náměstek pro telematiku a člen představenstva TSK.

V pilotní fázi projektu byla nainstalována lokalizační infrastruktura založená na Bluetooth low energy beaconech (malých bateriemi napájených zařízeních vysílajících Bluetooth signál) v jižní tunelové troubě tunelového komplexu Blanka v části Brusnického a Dejvického tunelu, a to od Strahovského tunelu po ulici Povltavská (v úseku Malovanka – Prašný most – Letná), včetně příslušných vjezdových a výjezdových ramp. Instalované lokalizační prvky v tunelech předávají informace o poloze nejen do vyvíjených testovacích aplikací, ale také do navigace Waze a v budoucnu také do Google Maps pro Android, případně do dalších navigačních aplikací. Testování technologie a pilotní provoz probíhají od března letošního roku. Zpřístupnění navigace pro uživatele mobilní aplikace Waze s Androidem a iOS v testovací části tunelu Blanka pro veřejnost je již v provozu od středeční noci (21. července 2021).

BUDOUCNOST TECHNOLOGIÍ V TUNELU

Další etapa projektu bude zahrnovat testování systému založeného na komunikaci mezi vozidly a technologií tunelu pomocí kooperativního systému C2X, který je v evropském měřítku unikátní. Systém následně umožní získávat informace nejen o polohách vozidel v tunelech, ale také další informace důležité například pro jednotky integrovaného záchranného systému (počet pasažérů ve vozidle a další informace o konkrétním automobilu) při řešení mimořádných událostí. Řidiči vozidel mohou využívat možnost včasného informování a varování před událostmi na komunikaci, jako jsou kolony či dopravní nehody, ale také o dopravním značení a navigačních informacích.

Společným cílem TSK a odborného týmu řešitelů projektu je vyladit technologie a veškeré potřebné funkce tak, aby bylo v budoucnu možné spolehlivou informaci o poloze v tunelech ve správě TSK poskytovat veřejnosti přímo v rámci oblíbených navigačních aplikací, jako jsou právě Waze či Google Maps, ale díky otevřenosti systému jej bude možné využít i v dalších.

V ČR se jedná o první pilotní ověření této technologie přímo v provozu. Město Praha ani TSK do pilotního provozu této moderní technologie zatím díky grantové podpoře Technologické agentury ČR a investici firem CEDA Maps a Tritium Systems neinvestuje žádné finanční prostředky. Protože byl pilotní provoz technologie vyhodnocen jako úspěšný, a kromě zvýšení komfortu řidičů může zvýšit i bezpečnost, bude nyní TSK a město rozhodovat o rozšíření technologie na celý tunelový komplex Blanka. Instalace zařízení by mohla proběhnout již na začátku školního roku a navigace pro aplikace Waze a Google Maps pro celý tunelový komplex Blanka by mohla být k dispozici během letošního podzimu.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
NOVÝ RENAULT CAPTUR

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese