Praha zpřístupnila nové datové sady z oblasti bytového fondu

Na portálu pro otevřená data hl. m. Prahy opendata.praha.eu v uplynulých dnech publikovala městská akciová společnost Operátor ICT dvě nové datové sady. Týkají se jednak aktuálních soudních sporů ohledně bytového fondu hlavního města a také žádostí o pronájem městských bytů s údaji za první čtvrtletí letošního roku. Data neslouží jen jako statistický přehled, ale nabývají na širší využitelnosti především propojením s dalšími daty. Kromě toho napomáhají i posílení transparentnosti úřadu.

uniweb weby

První z nových datových sad obsahuje statistický přehled počtu vedených soudních sporů vztahujících se k bytovému fondu hlavního města Prahy za první čtvrtletí letošního roku. Při soudních sporech se nejčastěji jednalo o vyklizení bytu, kdy v 29 případech byl důvodem dluh na nájemném, sedmkrát šlo o neoprávněný podnájem a pět případů mělo ještě jiný důvod. Soud kromě toho v celkem čtyřech sporech řeší i přezkum oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu. Další aktuálně publikovaná data evidují žádosti o pronájem bytů hl. m. Prahy. Ze zveřejněných údajů je zřejmé, že do konce prvního čtvrtletí roku 2021 nově požádalo o bydlení v kategorii pro sociálně slabé celkem 196 lidí, o byty pro seniory se hlásilo 34 osob a 21 uchazečů projevilo zájem o byty speciálně upravené pro zdravotně postižené. Zhruba necelou polovinu žádostí už projednala pracovní skupina a větší část z nich doporučila k pronájmu bytu. Statistika v neposlední řadě zaznamenává i současný počet žadatelů čekajících v pořadníku na pronájem bytu v jednotlivých kategoriích. Uvedená data ovšem obsahují pouze údaje o bytech přímo vlastněných hl. m. Prahy, které nebyly svěřeny Statutem hl. m. Prahy do správy jednotlivým městským částem. Zveřejněná čísla jsou sama o sobě především statistickým přehledem, vhledem do problematiky bytového fondu hlavního města a posílením transparentnosti úřadu. Nabývají však na významu a využitelnosti především propojením s jinými daty, například s dalšími datovými sadami z oblasti bytového fondu, které již byly dříve publikovány a poskytují tak ucelenější obrázek o agendě, případně i s daty jiných poskytovatelů v oblasti statistiky nebo sociální oblasti. Publikace dat v neposlední řadě slouží i pro zveřejnění informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V případě žádosti občanů tak na ně může být přímo odkazováno. Aktuálně zveřejněné datové sady z oblasti bytového fondu jsou k dispozici zde: https://opendata.praha.eu/dataset/pocet-vedenych-soudnich-sporu-k-bytovemu-fondu-hmp https://opendata.praha.eu/dataset/zadosti-o-pronajem-bytu-hmp  Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
uniwebíky

Hlavní zprávy

 

uniweb weby
UNIWEB SEO