Prazdroj potvrdil, že v Česku patří na špici mezi odpovědnými firmami

Plzeňský Prazdroj znovu potvrdil, že dlouhodobě patří k nejodpovědnějším firmám v Česku.


V jubilejním 20. ročníku prestižního hodnocení TOP Odpovědná firma 2023 obsadil první místo v hlavní kategorii, k tomu přidal další dvě první a jedno druhé místo v oborových kategoriích.  

„Udržitelné podnikání a šetrný přístup k přírodě představuje pro Prazdroj nedílnou součást celé firemní strategie. Máme jasně dané cíle a postupně se nám je daří naplňovat. Chceme dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030, usilujeme o maximální úspory vody, využívání energií z obnovitelných zdrojů nebo kompletní cirkularitu obalů,“ říká Drago? Constantinescu, generální ředitel Plzeňského Prazdroje.

Největší český pivovar si z letošního vyhlášení TOP Odpovědná firma odnesl tři zlatá umístění. První získal v hlavní kategorii Velká firma, v níž odborníci hodnotí udržitelnost celkové firemní strategie. Cena se uděluje společnostem, které systematicky, komplexně a inovativně rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti. Prazdroji se od roku 2019 podařilo snížit produkci skleníkových plynů ve výrobě o 49 %. Zásadní vliv na to měl přechod na teplo z obnovitelných zdrojů v areálu plzeňského pivovaru. Kromě toto pivovar zavádí další technologické inovace, jako jsou fotovoltaické panely na střechách výrobních budov, nahrazuje vysokozdvižné vozíky elektrickými přepravními systémy nebo instaluje moderní a šetrnější lahvové stáčecí linky.

„Soustředíme se ale také na sociální oblast, na přísnou samoregulaci v oblasti reklamy nebo na rovné příležitosti pro všechny naše zaměstnance, kdy jsme letos získali mezinárodní certifikát Equal Pay za rovné odměňování žen a mužů. Náš přístup se snažíme promítat i do celého dodavatelsko-odběratelského řetězce spoluprací s našimi partnery. Velmi si proto vážím toho, že vedle hlavní kategorie ocenila odborná porota aliance Byznys pro společnost i inovační projekty, které děláme za branami našich pivovarů,“ dodává Drago? Constantinescu.

Titul „TOP odpovědná firma v inovacích“ vybojoval projekt PRO CHMEL, jehož cílem je poskytnout pěstitelům chmele nástroje, aby mohli co nejefektivněji zavlažovat své chmelnice, a pomoci jim tak v boji s klimatickou změnou. V inovační kategorii navíc Prazdroj obdržel i speciální ocenění poroty za projekt Chytrej výčep, který pomocí moderních technologií mapuje kompletní cestu čepovaného piva v hospodě z pohledu spotřeby vody i energií. Na základě získaných dat z měření v hospodách pak pivovar navrhne úpravy výčepu, které pomohou snížit spotřebu energií až o třetinu při zachování kvality čepovaného piva.

Třetí prvenství získal Prazdroj v kategorii „TOP odpovědná firma v životním prostředí“ za iniciativu Kytky pro chmel. Jde o projekt využívající prvky regenerativního zemědělství na chmelnicích, který pomáhá zlepšit úrodnost půdy a v konečném důsledku zachovat kvalitu českého chmele.

„Jsme moc rádi, že porota vyzdvihla projekty, které se zaměřují na náš dodavatelsko-odběratelský řetězec, a do nichž se nám daří zapojit další klíčové partnery – zemědělce, restauratéry, vědce nebo technologické společnosti,“ doplňuje Ivan Tučník, manažer udržitelnosti Plzeňského Prazdroje.

Všechny své aktivity na poli udržitelnosti Prazdroj každoročně velmi detailně představuje ve Zprávě o udržitelnosti, kterou vydává již od roku 2006. Za aktuální Zprávu shrnující aktivity Prazdroje v oblasti odpovědného podnikání v roce 2022 získal druhé místo v kategorii „TOP odpovědná firma v reportingu“.

Do ocenění TOP Odpovědná firma 2023 se letos přihlásilo 66 společností, které zaslaly 139 nominací. Plzeňský Prazdroj se mezi oceněnými objevuje opakovaně.

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy