Praha 2 nesouhlasí s návrhem zpoplatnění vjezdu do centra

Rada městské části Praha 2 na svém dnešním zasedání projednala návrh obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o zpoplatnění vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí v centru metropole.


S předloženým návrhem radní nesouhlasí a požadují, aby hlavní město Praha ke zklidňování dopravy přistupovalo systémově.

Praha 2 jako centrální městská část, kterou protínají důležité dopravní tepny, čelí každodennímu nárůstu individuální automobilové dopravy, a potýká se tak se zvýšením smogové a hlukové zátěže. Diskuzi o zklidňování dopravy proto radnice vítá, ale trvá na tom, že opatření musí být celopražská a systémová.

„Otázce zklidňování dopravy se věnujeme už dlouhodobě nejen na místní úrovni, ale i v rámci společných jednání zástupců městských částí Prahy 1 až 10. Opakovaně říkáme, že je potřeba postupovat systémově. Není možné přijímat opatření jen lokálně a výrazně tak zatěžovat jiné oblasti, obzvlášť jedná-li se o centrum města a Pražskou památkovou rezervaci. Opatření musí být zaváděna systémově tak, aby ke snižování intenzity dopravy docházelo v celém centru hl. m. Prahy, do kterého Praha 2 patří, nikoli jen na vybraných úsecích Prahy 1,“ říká radní Prahy 2 pro oblast dopravy Tomáš Halva.

V této souvislosti Praha 2 považuje za základní stavební kámen připravovanou reformu systému zón placeného stání.

„Změnu systému parkování v zónách, která bude upřednostňovat parkování rezidentů, abonentů a vlastníků nemovitostí, považujeme za zcela zásadní. Teprve od ní by se měla odvíjet další opatření,“ dodává Tomáš Halva.

Radnice se v návaznosti na předložený materiál obává, že schválením nové vyhlášky hlavního města Prahy dojde k dalšímu zatížení tisíců obyvatel v lokalitách ulic Ječná, Žitná, Resslova, Sekaninova, Jaromírova, Čiklova, ale také Rašínova nábřeží, Karlova náměstí či náměstí Míru. V důsledku toho by mohlo docházet k dalšímu zpožďování tramvajových spojů projíždějících dotčenými lokalitami. Hovoříme např. o významném přestupním uzlu přes nejrušnější křižovatku Prahy – I. P. Pavlova, která má již dnes 86 % spojů zpožděných. To přímo rozporuje cíl vyhlášky, kterým je podpora městské hromadné dopravy. V této souvislosti proto Praha 2 upozorňuje, že přistoupí-li hl. m. Praha k realizaci zpoplatnění vjezdu do centra v uvedeném návrhu, bude sama požadovat řadu razantních dopravních opatření, kterými občany městské části Praha 2 ochrání.

ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 11.01.2024 10:59
0 +
 
ČNSO studio

Hlavní zprávy